Velkommen til en intensiv helg, med mye spennende på programmet!

Programmet vil kunne få mindre endringer, men tidspunkt for oppstart og presentasjoner på søndag står uansett fast.

2018-09-03_15h18_37.png
 

DETALJER PROGRAM

FREDAG

17:00 - HEADER
Vekst:lab Reiseliv går over 3 dager og på dag 1 er hovedaktivitetene å se på ulike problemstillinger, idémyldring til løsninger samt sette sammen teamene som skal jobbe sammen de neste dagene. 

19:00 - HEADER
Gjennom diskusjon rundt utfordringer vil det legges tilrette for idémyldring for løsninger. Noen deltagere vil allerede ha tenkt på løsninger, mens andre vil sammen med andre finne dette nå. 

21:00 - HEADER
Teamene vil bli satt sammen basert på komplementerende kompetanse og profil, og her vil fasilitatorne veilede og organisere dette der det trengs. Hvert team vil bestå av 4 til 5 deltagere. 

FREDAG

17:00 - HEADER
Vekst:lab Reiseliv går over 3 dager og på dag 1 er hovedaktivitetene å se på ulike problemstillinger, idémyldring til løsninger samt sette sammen teamene som skal jobbe sammen de neste dagene. 

19:00 - HEADER
Gjennom diskusjon rundt utfordringer vil det legges tilrette for idémyldring for løsninger. Noen deltagere vil allerede ha tenkt på løsninger, mens andre vil sammen med andre finne dette nå. 

21:00 - HEADER
Teamene vil bli satt sammen basert på komplementerende kompetanse og profil, og her vil fasilitatorne veilede og organisere dette der det trengs. Hvert team vil bestå av 4 til 5 deltagere. 

SØNDAG

17:00 - HEADER
Vekst:lab Reiseliv går over 3 dager og på dag 1 er hovedaktivitetene å se på ulike problemstillinger, idémyldring til løsninger samt sette sammen teamene som skal jobbe sammen de neste dagene. 

19:00 - HEADER
Gjennom diskusjon rundt utfordringer vil det legges tilrette for idémyldring for løsninger. Noen deltagere vil allerede ha tenkt på løsninger, mens andre vil sammen med andre finne dette nå. 

21:00 - HEADER
Teamene vil bli satt sammen basert på komplementerende kompetanse og profil, og her vil fasilitatorne veilede og organisere dette der det trengs. Hvert team vil bestå av 4 til 5 deltagere. 


SPØRSMÅL?

Pia Warland
90865351
pia@innovationdock.no


PROGRAMMET ER LEVERT AV

 
2018-09-03_15h22_02.png
2018-09-03_15h21_48.png