2018-09-03_15h18_37.png
 

I samarbeid med Fylkeskommunen inviterer Innovation Dock deg til Vekst:Lab - En to dagers workshop for reiselivsnæringen i indre Ryfylke.

 

 

HVEM ER PROGRAMMET FOR?

  • For deg som ønsker å starte egen bedrift innen reiselivsnæringen

  • Du som allerede er i drift og ønsker vekst

  • Studenter som er interessert i feltet

  • Du som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts– og vekstselskap

  • ...og har tilknytning til indre Ryfylke

 

HVORFOR DELTA?

Øke kompetanse, nettverk og verktøy for å raskere avklare idéer og metoder for etablering eller vekst. Sammen ser vi på muligheter for felles løft og synliggjøring av mulighetene som ligger i indre Ryfylke.

 

HVEM STÅR BAK?

Innovation Dock er et co-working space i Stavanger øst, etablert 2015 og huser i dag rett i underkant av 70 bedrifter. I tillegg har de en rekke program, seminarer og kurs rettet mot oppstarts– og vekstselskap, og har over 200 selskap gjennom dette årlig.

Prosjektet ledes av erfarne fasilitatorer med god erfaring fra en rekke andre kurs og programmer for oppstarts- og vekstselskap. 

 

PRAKTISK

NÅR:
Dato kommer.

HVOR:
Info. kommer

HVA KOSTER DET?
Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune, og er gratis for deltagerne. Kursverdi 3000,-. Avbestillingsgebyr 500,-


SPØRSMÅL?

Helene Meldahl
481 16 672
helene@innovationdock.no

 

GJENNOMFØRES AV

 
2018-09-03_15h22_02.png
2018-09-03_15h21_48.png
 

 

BAKGRUNN

REGIONALE UTFORDRINGER

Rogaland er et fantastisk naturfylke med et rikt tilbud av opplevelser - fra lange sandstrender, øyer og skjærgård, vestlandsfjorder med Prekestolen som hovedattraksjon, og mat- jazz- og festivaltilbud vi kan være stolte av. Vi har den største utdanningssituasjonen for høyere utdanningen innen hotell og reiseliv i landet, og opplever stadig økt turisme.

Allikevel har Rogaland flere utfordringer når det kommer til å utnytte potensialet reiselivsnæringen har, som faglig økonomisk kompetanse, sesongvariasjoner som gjør det utfordrende med arbeidskraft, infrastruktur, logistikkløsninger m.m. Potensialet vi har på opplevelsesbasert turisme står sterkt utbrukt. Dette knyttet opp mot naturopplevelser der for eksempel transportmulighetene er få, eller kulturopplevelser som kun er tilgjengelig i sesonger. 

De tilgjengelige områdene, museene og friluftsattraksjoner må benyttes aktivt i styrking av reiselivet. Turistene legger ikke igjen nok penger eller tid, da det ikke er lagt opp til at de skal det. Dette fører igjen til mindre satsning, utvikling og arbeidsplasser. 

 

VEKST:LAB FOR REISELIV

Innovation Dock har nå sammen med Rogaland Fylkeskommune utviklet et verktøy for å bringe sammen ulike aktører til å drøfte situasjonen der en tar utgangspunkt i næringslivet, uten å glemme innbyggere, for å komme fram til konkrete behov og muligheter for regionen.

Prosjektet samler aktører som er interessert i å være med å utvikle flere reiselivsprodukter og aktiviteter samt forsterke eksisterende tilbud til et program for å sammen se på utfordringer og finne nye eller bedre løsninger i reiselivsnæringen.

 

HVA FÅR DELTAGERNE IGJEN?

AKTØRENE SAMLES

Forprosjektet vil samle offentlige og private aktører, både store og små samt andre relevante aktører/parter. Et mål med å samle aktørene er å bygge en sterkere relasjon til de som allerede jobber og bidrar til næringen allerede. Ved å være kjent med andre tilbydere, kan man lettere jobbe sammen mot felles mål som for eksempel økt turisme. 

FELLES FORSTÅELSE AV UTFORDRINGER

Et annet viktig poeng med å samle aktørene er å synliggjøre og få en felles forståelse for de problemstillinger de ulike aktørene har. Eksempel på dette kan være tilgang til spisesteder, mangel på overnattingstilbud eller logistikkutfordringer knyttet til lokasjonen. Dette både for bedriftene, men også det offentlige slik at tiltak kan iverksettes.

NYE MULIGHETER

Et delmål er å synliggjøre nye muligheter og raskt etablere nye produkter og tjenester. Det er selvsagt ikke forventet at en kan etablere noe over kun et par dager, men med å møte andre aktører og individer som har interesser for å skape nye tilbud, vil de i løpet av disse dagene få god bistand til å raskt verifisere nye idéer og få en bredere kunnskap til å kunne starte nyetableringer.

TILRETTELEGGE FOR Å SKALERE ETABLERTE TILBUD

Det finnes allerede mange tilbydere i regionen, og her finnes mange muligheter for å skalere opp det eksisterende. Målet er at de gjennom prosjektet vil få en innføring i innovasjonsprosesser, heve sin kompetanse til å videreutvikle det som allerede er igangsatt og få tilgang til utvidet nettverk til å hjelpe dem i den neste fasen.

 

Velkommen til to spennende dager!
Link til påmelding åpner snart.