2018-09-03_15h18_37.png
 

Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune utviklet er program som skal bidra til vekst i reiselivsnæringen i fylket. Programmet går over en helg, og er nå åpen for påmelding.

 

 

HVEM ER PROGRAMMET FOR?

  • For deg som ønsker å starte egen bedrift innen reiselivsnæringen

  • Du som allerede er i drift og ønsker vekst

  • Studenter som er interessert i feltet

  • Du som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts– og vekstselskap

  • ...og kommer fra Lund, Bjerkreim, Sokndal eller Egersund

 

HVORFOR DELTA?

Øke kompetanse, nettverk og verktøy for å raskere avklare idéer og metoder for etablering eller vekst. Sammen ser vi på muligheter for felles løft og synliggjøring av mulighetene som ligger i Dalane-regionen.

 

HVEM STÅR BAK?

Innovation Dock er et co-working space i Stavanger øst, etablert 2015 og huser i dag rett i underkant av 70 bedrifter. I tillegg har de en rekke program, seminarer og kurs rettet mot oppstarts– og vekstselskap, og har over 200 selskap gjennom dette årlig. Erfarne veiledere herfra vil ta dere igjennom et spennende program denne helgen.

Prosjektet ledes av erfarne fasilitatorer med god erfaring fra en rekke andre kurs og programmer for oppstarts- og vekstselskap. 

 

HVA KOSTER DET?

Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune, og er gratis for deltagerne. Påmelding er allikevel bindende. Eventuell overnatting må bekostes av deltagerne.

 

PRAKTISK

Når:
Fre-søn, 26.-28. oktober 2018.

For deltagere:
Fredag 17:00 til 21:00*
Lørdag 09:00 til 18:30*
Søndag 09:00 til 20:00
*deltagere står fritt til å jobbe så lenge som ønskelig. Mentorer og veiledere tilgjengelig også kveldstid.

For publikum:
Presentasjoner og lett servering på søndag 17:00 til 20:00

Sted:
Skåland Gjestegård
Skålandsveien 397, 4460 Moi
Kartlink


GJENNOMFØRES AV

2018-09-03_15h22_02.png
2018-09-03_15h21_48.png

SPØRSMÅL?

Pia Warland
90865351
pia@innovationdock.no

 

PROGRAM FOR HELGEN

FREDAG

Vekst:lab Reiseliv går over 3 dager og på dag 1 er hovedaktivitetene å se på ulike problemstillinger, idémyldring til løsninger samt sette sammen teamene som skal jobbe sammen de neste dagene. 

Gjennom diskusjon rundt utfordringer vil det legges tilrette for idémyldring for løsninger. Noen deltagere vil allerede ha tenkt på løsninger, mens andre vil sammen med andre finne dette nå. 

Teamene vil bli satt sammen basert på komplementerende kompetanse og profil, og her vil fasilitatorne veilede og organisere dette der det trengs. Hvert team vil bestå av 4 til 5 deltagere. 

LØRDAG

Med utgangspunkt i et problemområde, idé eller mulighet setter teamene i gang med konseptualisering, definering og validering. Mentorer med relevant erfaring innen reiseliv eller forretningsutvikling er tilgjengelige for teamene underveis. 

Fasilitatorene vil også bistå teamene hele dagen og passe på at de jobber mot de rette målene. På denne dagen vil vi se at noen av teamene vil møte utfordringer, og vil måtte forkaste løsningen og tenke helt nytt, mens andre vil se nye muligheter ved opprinnelig løsning. Dette er en naturlig prosess, der fasilitatorene og mentorene har en viktig rolle med å veilede teamene og holde motivasjonen oppe.

Teamene fortsetter å jobbe så lenge de ønsker - erfaringsmessig er deltagere så engasjerte i prosjektet at de må bli sendt hjem til slutt!

SØNDAG

Det hele avsluttes med presentasjoner fra teamene foran en jury. Denne dagen brukes hovedsakelig til å lage og øve på presentasjonene som juryen skal velge ut de beste forslagene med vekt på team og realiseringsevne. Mentorer vil bistå med forberedelser til presentasjoner. Under selve presentasjonene vil vi invitere inn andre aktører til å høre på løsningene som blir presentert.

Det understrekes at teamene ikke nå har startet et nytt firma, produkt eller tjeneste, men har kommet raskt i gang med en løsning, kanskje laget en prototype, fått tilbakemeldinger fra relevante aktører og markedet underveis, og hevet kompetansenivået for oppstart av nye prosjekter og utvidet nettverket. 


 

BAKGRUNN

REGIONALE UTFORDRINGER

Rogaland er et fantastisk naturfylke med et rikt tilbud av opplevelser - fra lange sandstrender, øyer og skjærgård, vestlandsfjorder med Prekestolen som hovedattraksjon, og mat- jazz- og festivaltilbud vi kan være stolte av. Vi har den største utdanningssituasjonen for høyere utdanningen innen hotell og reiseliv i landet, og opplever stadig økt turisme.

Allikevel har Rogaland flere utfordringer når det kommer til å utnytte potensialet reiselivsnæringen har, som faglig økonomisk kompetanse, sesongvariasjoner som gjør det utfordrende med arbeidskraft, infrastruktur, logistikkløsninger m.m. Potensialet vi har på opplevelsesbasert turisme står sterkt utbrukt. Dette knyttet opp mot naturopplevelser der for eksempel transportmulighetene er få, eller kulturopplevelser som kun er tilgjengelig i sesonger. 

De tilgjengelige områdene, museene og friluftsattraksjoner må benyttes aktivt i styrking av reiselivet. Turistene legger ikke igjen nok penger eller tid, da det ikke er lagt opp til at de skal det. Dette fører igjen til mindre satsning, utvikling og arbeidsplasser. 

 

VEKST:LAB FOR REISELIV

Innovation Dock har nå sammen med Rogaland Fylkeskommune utviklet et verktøy for å bringe sammen ulike aktører til å drøfte situasjonen der en tar utgangspunkt i næringslivet, uten å glemme innbyggere, for å komme fram til konkrete behov og muligheter for regionen.

Prosjektet samler aktører som er interessert i å være med å utvikle flere reiselivsprodukter og aktiviteter samt forsterke eksisterende tilbud til et 3 dagers program for å sammen se på utfordringer og finne nye eller bedre løsninger i reiselivsnæringen.

 

HVA FÅR DELTAGERNE IGJEN?

AKTØRENE SAMLES

Forprosjektet vil samle offentlige og private aktører, både store og små samt andre relevante aktører/parter. Et mål med å samle aktørene er å bygge en sterkere relasjon til de som allerede jobber og bidrar til næringen allerede. Ved å være kjent med andre tilbydere, kan man lettere jobbe sammen mot felles mål som for eksempel økt turisme. 

FELLES FORSTÅELSE AV UTFORDRINGER

Et annet viktig poeng med å samle aktørene er å synliggjøre og få en felles forståelse for de problemstillinger de ulike aktørene har. Eksempel på dette kan være tilgang til spisesteder, mangel på overnattingstilbud eller logistikkutfordringer knyttet til lokasjonen. Dette både for bedriftene, men også det offentlige slik at tiltak kan iverksettes.

NYE MULIGHETER

Et delmål er å synliggjøre nye muligheter og raskt etablere nye produkter og tjenester. Det er selvsagt ikke forventet at en kan etablere noe over kun 3 dager, men med å møte andre aktører og individer som har interesser for å skape nye tilbud, vil de i løpet av disse dagene få god bistand til å raskt verifisere nye idéer og få en bredere kunnskap til å kunne starte nyetableringer.

TILRETTELEGGE FOR Å SKALERE ETABLERTE TILBUD

Det finnes allerede mange tilbydere i regionen, og her finnes mange muligheter for å skalere opp det eksisterende. Målet er at de gjennom prosjektet vil få en innføring i innovasjonsprosesser, heve sin kompetanse til å videreutvikle det som allerede er igangsatt og få tilgang til utvidet nettverk til å hjelpe dem i den neste fasen.

 

Velkommen til en spennende helg i Dalene!
Link til påmelding finner dere øverst på siden.