SLUTTEVALUERING
(17 UKER)

Samtlige må fylle ut skjemaet under etter endt kurs.
Evalueringen er anonym. Besvar skjemaet kun én gang.


Hvordan vil du bedømme din egen innsats på kurset? *
Ranger følgende påstander *
Ranger følgende påstander
Det er viktig for utviklingen av min bedrift å være en del av et miljø som Innovation Dock / Gründerarena Jæren
Jeg får mye ut av Booster på Innovation Dock
Kurset har gitt meg bedre forutsetninger for å lykkes med min bedrift
Jeg har benyttet meg av kontor/møtefasiliteter i uke 6-17
Jeg har fått god oppfølging i uke 6-17
Jeg har klart å jobbe selvstendig i uke 6-17
Veiledere har vært tilgjengelige i uke 6-17
Jeg anbefaler dette kurset til andre