Zendera

1 million til digitalisering av transportbransjen

Transportbransjen står for 50% av de lokale utslippene, 25% av bilene kjører rundt tomme og de syv største transportørene i Norge har en samlet margin på under 1%. Dette problemet og mange flere har Zendera på Innovation Dock satt seg mål om å løse. Forskningsrådet applauderer og bevilger 1 million i utviklingsmidler til gründeren bak selskapet.