Do's and don'ts når du engasjerer arbeidskraft

Velkommen til seminar med Advokatfirmaet Selmer! Vi gir deg verktøy for å håndtere typiske problemstillinger som oppstår når du skal engasjere arbeidskraft. Må jeg ansatte fast, og hvem skal det i så fall være? Når kan jeg leie inn og hvor lenge? Bør jeg tilby ansatte aksjer i selskapet mitt?Startup-selskaper kjennetegnes ofte ved at behovet for arbeidskraft er uklart fremover i tid. I tillegg trenger man stor fleksibilitet, gjerne mer fleksibilitet enn det norsk arbeidsrettslovgivning tillater. Type arbeidskraft vil også variere avhengig av selskapets ulike faser. Det er derfor viktig å forholde seg til regelverket og de juridiske forutsetningene som ligger til grunn i en ansettelsessammenheng. I første del av seminaret fokuserer vi på bruken av fast og midlertidig ansatte, innleie og konsulenter.

I siste del av seminaret fokuserer vi på avlønning av arbeidskraft ved hjelp av aksjer. Med begrenset cash til å utbetale ansatte lønn og bonuser, har startup-selskaper ofte et ønske og behov for å utstede aksjer til ansatte som kompensasjon og insentiv. Også her er det verdifullt å forstå de juridiske implikasjonene av et aksjeprogram, særlige skatteutfordringer og de selskapsrettslige prosessene.

Foredraget er svært relevant for startup-selskaper, men også for mer modne selskaper.

Dørene åpner: 12.30
Seminar: 13.00 - 14.30
Sted: Innovation Dock, Bryggerikaia 24, Stavanger – inngang The Living Room

Seminaret er gratis. Husk å meld deg på via linken:

Selmer event.jpg