Lyst til å påvirke norsk politikk for startups?

Aleksander Stokkebø fra finanskomiteen på Stortinget besøkte gründere på Innovation Dock, for å få innspill til regjeringen sin nye strategi for små og mellomstore bedrifter.

Inno dock.jpg

De små og mellomstore bedriftene utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter her til lands, og de står for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge, nær 700 milliarder kroner. Regjeringen utarbeider nå en ny strategi som skal forenkle hverdagen til disse bedriftene, og bidra til videre vekst i norsk næringsliv.

Møtt av stort engasjement

Gründerne på Innovation Dock kjenner til utfordringene ved oppstart av egen bedrift, og lar seg engasjere når regjeringen vil gjøre det enklere for SMB- bedrifter å starte opp, drive og skape videre vekst.

Møtedeltakerne kommer med innspill på flere områder, bl.a hvordan virkemiddelapparatet kan samkjøres slik at det også når mindre bedrifter med vekstpotensial. Det nevnes også at regelverk og tungvint rapporteringskrav bør gjennomgås og forenkles, da mindre bedrifter ikke har de samme ressursene til å utføre oppgaver som ligger utenfor bedriftens basisvirksomhet. Bedriftene på brygga mottok ros for innsatsen, engasjementet sitt og arbeidet de gjør for å skape nye jobber og verdier for samfunnet!

“Dette er kreative folk med gode ideer og stort engasjement, som jobber hardt for å skape verdier og jobber. Som samfunn kan vi bli mye flinkere til å heie dem frem!”

Aleksander Stokkebø

Hva er SMB-strategien? (regjeringen.no)

  • Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB) kommer til høsten.

  • Hovedfokus er områder der bedriftens størrelse antas å ha betydning, for eksempel tilgang til kompetent arbeidskraft, tilgang på kapital til å foreta nye investeringer og til å vokse, tilgang til markeder, og ikke minst hvilke forenklinger regjeringen har gjort og planlegger fremover som gjør bedriftenes hverdag enklere og reduserer unødvendig tidsbruk.

Har du lyst til å gi innspill til regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter, kan disse registreres ved å trykke på linken under:

HER