Velkommen til Innovasjonsfrokost 11. april hos Validé

Validé & Innovation Dock inviterer til jevnlige frokostseminarer der vi tar opp aktuelle tema innen innovasjon og entreprenørskap.

11. APRIL:
NÆRINGSLIV + FORSKNING + INNOVASJONSMILJØ = VINN-VINN

hos Validé (Måltidets Hus, Innovasjonspark Stavanger)
08:00 - 09:30

Innovasjonsfrokost.png

Vi byr på nytrukken kaffe og faglig påfyll om hvilket uforløst potensiale der er mellom næringsliv og forskning. For hva gjør forskningsmiljøene for å tiltrekke seg næringslivet; og omvendt?

Hva sier de som har brukt forskningsmiljøet eller studenter? Hva sier næringslivet? Kan vi gjøre mer?


HVEM:

UiS forskning og innovasjon v/Per Ramvi:

Universitet ønsker mer samarbeid med næringslivet og har nettopp lyst ut stilling som prorektor for innovasjon og samfunn. Per Ramvi, spesialrådgiver i forsknings- og innovasjonsavdelingen kommer.

Øglænd System v/Eirin Heide – Tverrfaglige opphengssystem:

Bedriften har kjørt et 3-årig utviklingsprosjekt på nytt beregningsverktøy for styrkeberegning av tynnplatestål. UiS har vært del av dette med godt resultat. Selskapet har og veiledet en masterstudent innenfor digitalisering.

Fylkeskommunen v/Hilde Upstad: - VRI-ordninga. Økonomisk støtte til næringslivet for å bruke forskningsmiljøene.

Inkubatorbedrifter:

Deox v/Hans Urkedal – utvikler en elektrokjemisk prosess hvor oppløst oksygen i vann fjernes uten bruk av kjemikalier. Deox har hatt samarbeid med doktorgradsstudent.

Foodback v/Marie Hatjoullis Olsen - brukervennlig tilbakemeldingssystem for spisesteder. Brukte forskningsmiljøet fra dag en med godt resultat og er i gang med nye VRI - støttede utviklingsprosjekter.

Arrangement er gratis, men husk påmelding.