50mill. til gode idéer - frist mandag!

Innovation Dock har sammen med Well Innovation lansert et acceleratorprogram der idéer innen energisektoren med et internasjonalt potensiale skal designes, utvikles, testes og kommersialiseres. Programmet har 50 mill. kr. i tilgjengelig kapital, og er en av de største satsingene på området.

Energi er en av våre største utfordringer i samfunnet i dag. For å løse problemet trengs det visjonære mennesker og avansert teknologi. Vi ønsker nå å hjelpe start-ups og entreprenører med reisen fra idé til marked på en rask og effektiv måte. Idéene man ser etter må ha et internasjonal markedspotensiale innen energisektoren ved bruk av ny teknologi.

2019-03-05_17h03_54.png

FRA IDÉ TIL KOMMERSIELL SUKSESS

Det skal velges ut 10 idéer som inviteres til å gå igjennom et 8-ukers kvalifiseringsprogram i regi av Innovation Dock. Her vil man gå igjennom en rekke aspekt, og til slutt være klar for å presentere konseptet, der Well Innovation har mulighet til å gjøre større investeringer og koble på en erfaren utviklings- og salgsorganisasjon og sørge for en kommersiell suksess.

HVEM STÅR BAK?

Bak programmet står Innovation Dock og Well Innovation. Innovation Dock har i dag 70 selskap i sitt co-working space, og bistår over 100 gründere og tidligfaseselskap årlig gjennom sine kurs og programmer. Når Stordalen valgte ut selskap til sin “Strawberry-million” i 2017 kom samtlige tre finalister fra miljøet på bryggekanten i Stavanger øst.

Well Innovation er et uavhengig investerings- og utviklingsselskap med fokus på ny teknologi innen energisektoren. Selskapet er eksperter på design, prototyping, testing og kommersialisering av teknologi innen områdene mekanikk, hydraulikk og elektronikk (mekatronikk/robotikk). Well Innovation betalte ut 142 millioner i utbytte til sine investorer i 2018.

SØK OM DELTAGELSE

Programmet er nå åpnet for søknader, og mer informasjon om programmet finnes på nordicenergyaccelerator.com.