Innovation Dock kickstartet Nyskapningsuka 2019

Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune utviklet er program som skal bidra til vekst innen reiselivsnæringen i fylket. Hvert år arrangeres programmet i nye deler av fylket, og i oktober ble programmet arrangert på Haugalandet. I desember står indre Ryfylke for tur.

Helene Meldahl (kommunikasjonsansvarlig, Innovation Dock) Nickolas Tomasgaard (Forretningsutvikler Innovation Dock)

Helene Meldahl (kommunikasjonsansvarlig, Innovation Dock) Nickolas Tomasgaard (Forretningsutvikler Innovation Dock)

Helene Meldahl og Nickolas Tomasgaard fra Innovation Dock kurset kommende og eksisterende bedrifter innen reiselivsnæringen, under Nyskapningsuka i Haugesund. Deltakerne er aktører fra Haugalandet som ønsker å starte eget selskap, eller få vekst i eksisterende reiselivsbedrift.

Kurset ble avholdt på Gründerloftet – rettet mot alle som går med drømmer eller planer om å starte egen bedrift, for de etablerte som ønsker vekst, for studenter som er interessert i feltet og de som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts- og vekstselskap her på Haugalandet.

Programmet er utviklet i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, og med både Næringsforeningen og Gründerloftet som avsendere av årets program.

Nickolas Tomasgaard (I.D) med Marius Selsø Håkonsen (Gründerloftet)

Nickolas Tomasgaard (I.D) med Marius Selsø Håkonsen (Gründerloftet)

DICIPLINED ENTREPRENEURSHIP FOR REISELIVSNÆRINGEN

Gjennom metoder og teorier fra “Disciplined Entrepreneurship ” lærte Vekst Lab-deltakerne verktøy som videre skal bistå dem i arbeidet med å bygge levedyktige bedrifter og konsept for reiselivet.

Deltakere under Vekst Lab Haugalandet

Deltakere under Vekst Lab Haugalandet

Seriegründeren og professoren Bill Aulet står bak metoden Disciplined Entrepreneurship, som Innovation Dock benytter seg av, blant annet i Gründer Hub programmene og nå under Vekst Lab. Boken hans bygger på et rammeverk bestående av 24 steg, som skal hjelpe gründere med hver del av oppstartsfasen.

– Noen vil påstå at gründere er født og ikke skapt, men vi tror forretningsutvikling handler om hardt arbeid, erfaring og en umettelig søken etter ny kunnskap, sier Helene Meldahl fra Innovation Dock.

Makker Nickolas Tomasgaard fortsetter; – Under Vekst Lab lører vi bort noen av de beste verktøyene fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), for at deltakerne skal kunne ta sine idéer eller selskaper til nye høyder.

HVORFOR VEKST LAB?

REGIONALE UTFORDRINGER

Rogaland er et fantastisk naturfylke med et rikt tilbud av opplevelser - fra lange sandstrender, øyer og skjærgård, vestlandsfjorder med Prekestolen som hovedattraksjon, og mat- jazz- og festivaltilbud vi kan være stolte av. Vi har den største utdanningssituasjonen for høyere utdanningen innen hotell og reiseliv i landet, og opplever stadig økt turisme.

Allikevel har Rogaland flere utfordringer når det kommer til å utnytte potensialet reiselivsnæringen har, som faglig økonomisk kompetanse, sesongvariasjoner som gjør det utfordrende med arbeidskraft, infrastruktur, logistikkløsninger m.m. Potensialet vi har på opplevelsesbasert turisme står sterkt utbrukt. Dette knyttet opp mot naturopplevelser der for eksempel transportmulighetene er få, eller kulturopplevelser som kun er tilgjengelig i sesonger. 

De tilgjengelige områdene, museene og friluftsattraksjoner må benyttes aktivt i styrking av reiselivet. Turistene legger ikke igjen nok penger eller tid, da det ikke er lagt opp til at de skal det. Dette fører igjen til mindre satsning, utvikling og arbeidsplasser. 

 VEKST:LAB FOR REISELIV

Innovation Dock har nå sammen med Rogaland Fylkeskommune utviklet et verktøy for å bringe sammen ulike aktører til å drøfte situasjonen der en tar utgangspunkt i næringslivet, uten å glemme innbyggere, for å komme fram til konkrete behov og muligheter for regionen.

Prosjektet samler aktører som er interessert i å være med å utvikle flere reiselivsprodukter og aktiviteter samt forsterke eksisterende tilbud til et program for å sammen se på utfordringer og finne nye eller bedre løsninger i reiselivsnæringen.

HVA FÅR DELTAGERNE IGJEN?

AKTØRENE SAMLES

Forprosjektet vil samle offentlige og private aktører, både store og små samt andre relevante aktører/parter. Et mål med å samle aktørene er å bygge en sterkere relasjon til de som allerede jobber og bidrar til næringen allerede. Ved å være kjent med andre tilbydere, kan man lettere jobbe sammen mot felles mål som for eksempel økt turisme. 

FELLES FORSTÅELSE AV UTFORDRINGER

Et annet viktig poeng med å samle aktørene er å synliggjøre og få en felles forståelse for de problemstillinger de ulike aktørene har. Eksempel på dette kan være tilgang til spisesteder, mangel på overnattingstilbud eller logistikkutfordringer knyttet til lokasjonen. Dette både for bedriftene, men også det offentlige slik at tiltak kan iverksettes.

NYE MULIGHETER

Et delmål er å synliggjøre nye muligheter og raskt etablere nye produkter og tjenester. Det er selvsagt ikke forventet at en kan etablere noe over kun et par dager, men med å møte andre aktører og individer som har interesser for å skape nye tilbud, vil de i løpet av disse dagene få god bistand til å raskt verifisere nye idéer og få en bredere kunnskap til å kunne starte nyetableringer.

TILRETTELEGGE FOR Å SKALERE ETABLERTE TILBUD

Det finnes allerede mange tilbydere i regionen, og her finnes mange muligheter for å skalere opp det eksisterende. Målet er at de gjennom prosjektet vil få en innføring i innovasjonsprosesser, heve sin kompetanse til å videreutvikle det som allerede er igangsatt og få tilgang til utvidet nettverk til å hjelpe dem i den neste fasen.

Neste runde av Vekst Lab avholdes i desember, og rettes mot reiselivsaktører fra Indre Ryfylke.