Seminar 13. november: Aksjonæravtaler – dens rolle og betydning

Ved etablering av en virksomhet er fremtiden for selskapet ikke gitt. Virksomheten kan utvikle seg til en stor suksess, samtidig kan selskapet ende opp med å slite økonomisk og det melder seg behov for tilførsel av kapital. Ulike hensyn, både på selskapssiden og blant aksjonærene, kan gjøre seg gjeldende i de forskjellige situasjonene og de kan endres raskt.

Selmer

En aksjonæravtale setter rammer for hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre, og en kan skreddersy en ramme som er bedre tilpasset enn de regler som aksjeloven gir. I vår gjennomgang vil vi gjennomgå noen selskapsrettslige utgangspunkt og knytte dette til aksjonæravtalens "rolle", vi vil drøfte behovet for en aksjonæravtale, samt peke på noen viktige elementer som en aksjonæravtale bør inneholde.

En aksjonæravtale kan inngås både før og etter at et selskap er etablert. Denne gjennomgangen er derfor vel så relevant for de mer etablerte scale-ups som for start-ups.»

Dørene åpner: 11.00
Seminar: 11.30 - 12.15, med påfølgende mingling og lunsj
Sted: Innovation Dock, Bryggerikaia 24, Stavanger – inngang The Living Room

Seminaret er gratis, men husk å melde deg på: