Rogalandsbedriftene tror på 2019

2019-01-09_09h12_16.png

Oppgang i oljå fører til økt konkurranse for de beste hodene, men det er allikevel ikke helsvart for gründerne.

Vi mener oppgangen også fører til økte investeringer og vilje til å satse på ny teknologi, samt at dagens arbeidstagere i langt større grad velger jobb ut fra egne verdier - og her har spennende oppstartsselskaper langt mer å tilby.

Les hele saken i dagens i Rogalands Avis. (abo.)

– Så du er ikke redd for at flere ansettelser vil føre til mindre gründervirksomhet?

– Jeg er ikke pessimist når det gjelder oppstartsselskapene, men for vekstselskapene som skal ansette i større volum, spiller det jo inn når takten øker i kapitalsterke bedrifter. Går lønnsnivået opp 20 prosent har det mye å si for om du kan ha ti eller 15 ansatte.

Samtidig kan det også slå andre veien; når de store selskapene skal investere igjen så kanskje de tør å satse på ny teknologi og nye bedrifter, sier Stokke.

2019-01-09_09h08_55.png