Digitalisering med kunden i sentrum!

Dette kurset gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å komme i gang med digitalisering. Du vil lære hvordan du setter kundens behov i sentrum av digitaliseringsprosjektet, slik at det du digitaliserer faktisk gjør hverdagen bedre og raskere for kunder, brukere, innbyggere eller ansatte.

Artboard 1-20.jpg

Ved å sette brukerens behov i sentrum og jobbe med digitalisering i håndgripelige porsjoner etter designerens "prøv-og-feil-og-forbedre"-tilnærming, tar du ned risikoen i digitaliseringsprosjekter. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukernes behov og som i større grad fører til gevinster for virksomheten.

Kurset er bygget opp rundt Design Thinking (design tenkning) metodikk. Design Thinking er et praktisk og brukerorientert tilnærming for å løse komplekse utfordringer. Design Thinking kobler design, teknologi og økonomi sammen til et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

I kurset vil vi også dele fra Halogens mange års erfaring med praktiske digitaliseringsprosjekter og gi innblikk i hva som skal til for å lykkes med praktisk digitalisering.

Målet er at du skal forlate kurset med en verktøykasse som gjør det mulig for deg å igangsette digitaliseringsprosesser som dekker faktiske brukerbehov og skaper en overlegen kundeopplevelse, og derfor bidrar til å skape en mer produktiv og engasjerende arbeidsplass - også for en ren b2b-bedrift.

Kurset inneholder:

 • Kurset er en blanding av foredrag og praktisk workshop

 • Med bakgrunn i design thinking metodikk vil vi gå gjennom hvordan man kartlegger faktiske behov, og utvikler prosesser og tjenester som møter disse behovene.

 • Vi ser på hvordan du kan rigge til innovasjonsteam som kan jobbe med praktisk med digitalisering og hvordan disse teameme kan styres

 • Vi ser på hvilke digitale innovasjonsmuligheter som finnes.

 • Vi lærer om hvordan vi kan kombinere agil utvikling med design tenkning for å kunne jobbe i paralell med behovs- og problemkartlegging og utvikling/problemløsning

 • Vi ser på teknikker for prøving og utprøving ved hjelp av MVPer og hvordan vi kan jobbe med å teste nye løsninger på en effektiv og engasjerende måte, samtidig som fallhøyden holdes lav.

Kurset gir deg:

 • Forståelse for hva digitalisering innebærer i praksis

 • Metodikk og konkrete verktøy for praktisk innovasjonsarbeid

 • Kunnskap om styring av digitaliseringsprosjekter

 • Nettverk med andre deltakere

 • Kursbevis!

Vi begrenser antall plasser for å skape et godt og effektivt læringsmiljø. Ingen forkunnskaper kreves. Prisen inkluderer kaffe/te og forfriskninger, samt en deilig lunsj fra The Kitchen.

Vel møtt!


Pris: 1.550 kr eks mva

Ta kontakt med oss for betaling via faktura, vipps eller for grupperabatter (-10% for +4 deltakere) på stavanger@halogen.no.