Vekst:Lab arrangeres for andre gang, nå i Ryfylke

Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune utviklet er program som skal bidra til vekst i reiselivsnæringen i fylket. Programmet 21. til 22. januar, og det er fortsatt mulig å melde seg på.

HVORFOR VEKST:LAB?

I reiselivsstrategien for Rogaland heter det at fylket som helhet har et ubrukt potensiale i opplevelsesbasert turisme knyttet til natur og kultur, og at dette kan styrkes gjennom økt samhandling. Dette programmet bygger på å knytte aktører sammen, for å felles komme frem til løsninger for økt utnyttelse av reiselivet og vekst i næringen generelt. Tidligere i høst ble programmet gjennomført i Dalane på flotte Skåland Gjestegård på Moi, og skal nå gjennomføres også for Ryfylke.

HVEM ER PROGRAMMET FOR?

  • For deg som ønsker å starte egen bedrift innen reiselivsnæringen

  • Du som allerede er i drift og ønsker vekst

  • Studenter som er interessert i feltet

  • Du som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts– og vekstselskap

  • ...og har tilknytning til Rennesøy eller Finnøy

 

HVORFOR DELTA?

Øke kompetanse, nettverk og verktøy for å raskere avklare idéer og metoder for etablering eller vekst. Sammen ser vi på muligheter for felles løft og synliggjøring av mulighetene som ligger i Ryfylke.

 

HVEM STÅR BAK?

Innovation Dock er et co-working space i Stavanger øst, etablert 2015 og huser i dag rett i underkant av 70 bedrifter. I tillegg har de en rekke program, seminarer og kurs rettet mot oppstarts– og vekstselskap, og har over 200 selskap gjennom dette årlig.

Prosjektet ledes av erfarne fasilitatorer med god erfaring fra en rekke andre kurs og programmer for oppstarts- og vekstselskap. 

LES MER PÅ
WWW.INNOVATIONDOCK.NO/VEKSTLAB