Koster norske selskaper milliarder kroner årlig

Vi låser renten når markedet er usikkert, men få selskaper sikrer valutaen når de kjøper og selger internasjonalt. Dette vil Kevin fra Monetær gjøre noe med.

Kevin Graeter, Monetær. Deltaker i Gründerhub.

Kevin Graeter, Monetær. Deltaker i Gründerhub.

Kevin fra Monetær har levd et tilbaketrukket liv som valutamegler i London. Nå satser han alt på å automatisere valutahandel og redusere valutarisiko for SMB markedet. "Hvert år kan milliarder av kroner gå tapt for selskap som ikke sikrer valutaene sine. Svingninger i valutakurser, kan få dramatiske konsekvenser for SMB" sier Kevin Graeter som akkurat er i ferd med å avslutte en fire måneders akselerasjonsferd i Sparebank1 SR-Bank sitt startup program her på Innovation Dock.

Det nye PSD2, eller betalingstjenestedirektivet, som trådde i kraft i år, har åpnet dørene for en horde av fintech selskaper. De utfordrer den etablerte banknæringen på alle fronter. "PSD2 er en unik mulighet for oppstartselskaper som ønsker å bidra til digitalisering av bank- og finansnæringen" sier Graeter.

 

Gründerhub skal løfte 100 selskaper i året

"Vi avhengige av smarte gründere som utfordrer bransjen til å tenke nytt" sier sier Arild L. Johannessen, direktør for SMB og digitalt salg i Sparebank 1 SR-Bank. "For å møte denne utviklingen har vi etablert oppstartsprogrammet Gründerhub i Stavanger, Bergen og Kristiansand. Programmet har som hensikt å støtte opp om gründerskap og hjelpe selskap som Monetær å validere konsept og realisere de gode idéene.»

Saken fortsetter under bildet.

Jakter kompetanse og kapital

For tiden er Kevin opptatt med å ansette utviklere og styrke teamet for videre vekst. Innovasjon Norge har gitt selskapet nødvendig oppstartkapital, men mye av dagens utvikling er gjort med egne midler. "Vi er i samtaler med investorer for å finansiere en ut rulling mot høsten dette året." sier Graeter.

Monetær har allerede signert et samarbeid med Visma om integrering av software i deres "appstore", og er i samtale med flere andre finansinstitusjoner om lignende integrasjoner. 

"Selskapet skiller seg fra tradisjonelle oppstartbedrifter ved at de allerede har en kundebase som betjenes. Dette gir en stabilitet og trygghet i utviklingsfasen." sier Magnus Meisal som hjelper Monetær med forretningsutviklingen som fasilitator i Gründerhub. 

Nytt kull starter 1. mai

Gründerhub er et gratis oppstartsprogram på fire måneder for gründere med store idéer og internasjonalt perspektiv. Neste kull starter 1. mai, les mer og søk nå.