1 million til digitalisering av transportbransjen

Transportbransjen står for 50% av de lokale utslippene, 25% av bilene kjører rundt tomme og de syv største transportørene i Norge har en samlet margin på under 1%. Dette problemet og mange flere har Zendera på Innovation Dock satt seg mål om å løse. Forskningsrådet applauderer og bevilger 1 million i utviklingsmidler til gründeren bak selskapet.  

T.h.: Kim Iversen, CEO Zendera AS

T.h.: Kim Iversen, CEO Zendera AS

Lett å etablere, hardt å kommersialisere

Hver dag sendes over 1 million kolli bare i Norge. For å starte et transportselskap trenger du såvidt en sjåfør, resten kan leases eller leies. Det gjør at konkurransen i bransjen er enorm og seriøsiteten til aktørene varierende.

Verre er det med fortjenesten. Over 50% av transportørene har en margin på under 5%. Dette skyldes i stor grad lite produktiv administrasjon, lav fyllingsgrad og ineffektive ruter. 

Startupen Zendera AS på Innovation Dock har nettopp fått tildelt 1 million fra Forny Student programmet hos Forskningsrådet til å løse disse problemene.

 

Opp til 30% økt fortjeneste

"Ved å effektivisere kjøreruter og øke fyllingsgraden til transportørene, kan vi redusere kjøringen med opp til 30% og bedre fortjenesten med tilsvarende andel" sier Kim fra IT-selskapet Zendera.

De utvikler et av verdens mest avanserte transportadministrasjonssystem, det vil si kjernesystemet til transportørene. Systemet automatiserer administrasjonen til transportøren og benytter algoritmer for å optimalisere fyllingsgraden og rutene. Første versjon av systemet er allerede klart og skal ut til pilottesting i flere norske byer midten av mai.

 

Leter etter utviklere

Zendera består i dag av et team på tre. Serie-gründer Kim Iversen er daglig leder. Han er nyutdannet sivilingeniør innen industriell økonomi med spesialisering innen produktutvikling og logistikk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Sjefsutvikler Eirik Antonsen har lengre erfaring innen utvikling og jobber fra San Diego California. Alice Nguyen jobber som fullstack utvikler, hun har lengre erfaring fra It-bransjen i California og er utdannet ved anerkjente University of California San Diego.

Gjennom Forny Student prosjektet skal Zendera blant annet utvide teamet med to fullstack utviklere i Oslo, utvikle en automatiseringsmodul som tar over beslutninger tatt av kontoransatte i dag og hente inn kapital til den videre driften. 

Kunne du tenke deg å jobbe eller investere i Zendera? Kontakt Kim Iversen.