Halogen bidrar i EU-prosjekt innen selvkjørende kollektivtransport

Saga konsortium fra Norge som ledes Halogen og består Forus PRT, Spare Labs og Rambøll, har fått tildelt kontrakt for første FoU-arbeidet som skal utføres i FABULOS.

Målet med disse kontraktene er å kunne anskaffe FoU-arbeid for å utvikle systemer som er i stand til å drive flåter av automatiserte minibusser.

En flåte av selvkjørende minibusser skal testes i seks europeiske byer og tettsteder.

Byene er Helsinki, Helmond, Lamia, Talinn, Porto, og Gjesdal i Rogaland. I Gjesdal kan de selvkjørende minibussene knytte Ålgård sentrum sammen med boligbebyggelsen, og bidra til redusert lokaltrafikk og utfordringer med parkering.

Ettersom Gjesdal har en lav befolkningstetthet, er det representativt for flere andre norske tettsteder.

Målet er at minibussene kan være med på å gjøre det enklere og mer fleksibelt for folk å velge kollektive løsninger fremfor privatbilen. På sikt kan bussene dekke «den siste kilometeren» av reisen, for eksempel fra eller til et knutepunkt, for eksempel en togstasjon.

Hovedutfordringen i Fabulos-prosjektet er design, utvikling og testing av en smart plattform for drift av flere autonome minibusser i urbane miljøer. Løsningen skal kunne fungere sømløst sammen med annen kollektivtransport.

Løsningen til Saga-konsortiet er å kombinere autonome kjøretøy med etterspørselsbasert bestilling av transport, slik at vi får et system hvor de autonome kjøretøyene kan plukke opp folk etter når de har behov for transport og kjøre uten rutetider.

I FABULOS-prosjektet skal det testes en flåte med minimum tre selvkjørende minibusser i drift på offentlig vei i tre måneder i hver by i løpet av 2020. 

Link til Stavanger Aftenblad https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VR7Q8l/Et-skritt-narmere-forerlose-Algard-busser