Validé og Innovation Dock lanserer Innovasjonsfrokost!

Innovation Dock og Validé inviterer til jevnlige frokostseminarer der vi tar opp aktuelle tema innen innovasjon og entreprenørskap. Frokostseminarene avholdes på bryggekanten hos Innovation Dock i Stavanger øst eller hos Validé i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug.

Første frokost er allerede 28. november hos Innovation Dock, med tittelen “Vekst uten å ansette”, der vi tar opp temaet rundt remote workers og hvordan man kan vokse en bedrift selv om ikke alle ansatte er samme sted.

Les mer om de forskjellige frokostene og meld deg på her:
www.innovationdock.no/frokost

3.png