Vi kårer Norges beste kreative gründerbedrift!

Er du en kreativ entreprenør med ambisjoner om å vokse?
Da må du bli med i konkurransen om å bli Norges mest kreative gründerbedrift!

Creative Business Cup er en internasjonal konkurranse som fokuserer på å styrke entreprenørskap og forretningsutvikling innen kreativ næring på verdensbasis. For første gang gjennomføres det semifinaler rundt omkring i Norge hos de forskjellige hubbene – 657 Oslo, Innovation Dock, Inkubator Salten og Work-Work. Finalen blir arrangert i Bergen under Startup Extreme i juni 2017. Vinneren av Creative Business Cup Norway går videre til finalen i København for å konkurrere med bedrifter fra hele verden.

 

 

Finalen og premier

Den regionale finalen holdes i Stavanger 4. mai, se Facebook event her

Den nasjonale finalen holdes i Bergen under Startup Extreme i juni. Vinnerne fra hver semifinale får dekket reisekostnader med 2500 kr per startup som går videre til Bergen. Her konkurrerer 5 bedrifter om en plass i den internasjonale finalen i København i november 2017.

I den internasjonale finalen konkurrerer bedrifter fra over 60 land og over 400 investorer deltar! Dette er en fantastisk mulighet for å få vist seg frem for potensielle investorer og for å stifte viktige bekjentskap innenfor bransjen. 

 

Kriterier for deltagelse

 • Kjernevirksomheten til selskapet må være basert på følgende kreative kompetanse: estetikk, design, interaksjon, kunst, visualisering, spillteknologi, media, performance, musikk eller andre kreative kompetanseområder. Dette skal være sentrale komponenter i selskapets suksess.
 • Start-upen må være kommersiell. Konseptet må ha markedspotensial.
 • Ekstern kapital investert i selskapet må ikke overstige USD 500 000.
 • Den kreative entreprenøren skal selv eie rettighetene til ideen som han eller hun deltar i konkurransen med.

 

Hvordan delta

Alle som deltar i konkurransen skal presentere sitt forretningskonsept i et PDF-dokument på
maksimalt 3 sider, og man kan legge ved maksimalt 3 bilder og 1 filmsnutt. 

SEND MAIL TIL
PIA@INNOVATIONDOCK.NO
FOR Å MELDE DIN BEDRIFT PÅ.

Søknadsfrist er 24. april!

 

Hva skal presentasjonen inneholde?

1. Hvordan er konseptet ditt organisert? (AS, enkelpersonforetak, el)? Hvor holder du til (geografisk og fysisk)
2. Hvordan vil du beskrive konseptet ditt?
3. Hva er verdien du bringer til markedet? Hvorfor velger kundene å benytte seg av ditt konsept?
4. I hvilke kanaler selger/distribuerer du konseptet ditt?
5. Hvilke markeder er du til stede i?
6. Hvilke målgrupper/kundegrupper selger du til?
7. Hvordan tjener du penger i dag, og hvordan planlegger du å tjene penger i fremtiden?
8. Hva er de viktigste tiltakene og aktivitetene du gjør for å sikre sunn drift (nøkkelaktiviteter)?
9. Hva bruker du penger på (kostnadsstruktur)?
10. Hvem er dine konkurrenter?
11. Hvem inngår i ditt lederteam og hvordan har dere organisert dere?
12. Hvilke trusler står du ovenfor (svakheter, trusler, risiko)
13. Hvilke finansielle behov har du, og hvordan planlegger du å finansiere opp konseptet?
14. Hvis det er relevant: hva er din exit strategi (f.eks. plan for fremtidig vekst, og evt. salg av
selskapet?)

 

Vurderingskriterier

Forretningskonseptene vurderes ut fra følgende to hovedkriterier: «Kreativitet» og «Markedspotensiale». Nøkkelspørsmålet er hvorvidt kreativ kompetanse er kritisk for suksess i forretningsideen, og om forretningskonseptet har et høyt markedspotensialet. Dette deles igjen inn i følgende kriterier for juryen:

Med kreativitet menes:

 • Er ditt konsept innovativt i måten du for eksempel bruker sosiale medier på, hvordan du nærmer deg kundene, hvordan markedet er valgt ut, eller på noen andre områder?
 • Har ditt konsept bidratt til å forandre verdikjeden i bransjen, basert på bruk av kreativ kompetanse?
 • Er kreativ kompetanse en viktig suksessfaktor for konseptet ditt?
 • Engasjerer du kundene eller andre i den kreative prosessen?

Med Markedspotensial menes:

 • Er eller kan ditt konsept bli en god investering?
 • Er ditt konsept rigget for vekst (skalerbart)?
 • Har ditt konsept verdier og egenskaper som er vanskelige å kopiere for konkurrenter?
 • Skaper ditt konsept nye behov og/eller nye markeder?
 • Kan du vise en god oversikt over situasjonen i markedet du er i?
 • Består teamet ditt av folk med både kreativ, finansiell og strategisk
 • kompetanse? Samarbeider disse slik at kreativitet og business kombineres?
 • Har du en god oversikt over hvilke trusler og muligheter konseptet ditt står overfor?
 • Har du tatt patent eller søkt om varemerkebeskyttelse for ditt konsept?

 

SEND MAIL TIL
PIA@INNOVATIONDOCK.NO
FOR Å MELDE DIN BEDRIFT PÅ.

Søknadsfrist er 24. april!

Sist men ikke minst; lykke til! :)