Er du og din bedrift klar for vekst?

DNB og Innovation Dock ønsker velkommen til seminarrekken KLAR FOR VEKST 2017!

Vi ønsker deg velkommen til kompetansepåfyll med frokost. Klar for vekst er en seminarrekke med 5 gratis frokostseminar. Seminarene belyser relevante tema for vekstselskap med ambisjoner om å vokse nasjonalt eller internasjonalt.

Formålet er å styrke kompetanse på tema og problemstillinger vi vet selskap før eller i vekstfase må ta stilling til. Det er også en god mulighet for deg å bygge relasjoner samt utveksle erfaringer med selskap i samme situasjon. 

 

Praktisk

Fast struktur:
Sted: Innovation Dock
Tid: Kl. 08:00 - 10:00
(Servering av lett frokost)

Link til påmelding:
https://www.deltager.no/KlarForVekst2017

Kartlenke til lokalet: https://goo.gl/maps/7mFfMNRpW6U2

Parkering er enklest utenfor Innovation Dock sitt bygg i Kvitsøygata 30:https://goo.gl/maps/aUW66j1Wufu

 

Seminarene

24. januar: 
Arbeidskapital styring i vekstfase - tips og triks fra ekspertene

Hva påvirker arbeidskapitalen og hvordan kan god økonomistyring bidra til å frigjøre kapital? Hvordan sikre god oversikt og solide økonomiske beslutninger? Vi vil gjennom praktisk tilnærming gi innsikt i hva som påvirker selskapers likviditet samt belyse effektive tiltak for å redusere selskapets kapitalbinding.

Foredragsholdere:
Terje Fanebust, Banksjef, DNB
Roar Voll, Sum Regnskap

https://www.facebook.com/events/235049960270983/

 

28. februar: Smart forretningsmodellering og digital markedsføring

Hvilke muligheter ligger i å utfordre og jobbe med egen forretningsmodell? Hvordan jobbe smart og strategisk med digital markedsføring i en vekstfase? Vi ser på metoder for å utfordre egen forretningsmodell og gir råd om hvordan eksperimentere med nye markedskanaler og segmenter.

Foredragsholdere:
Ian Jenkins, Forretningsutvikler (foredraget holdes på engelsk)
Nina Hareide-Larsen, Divisjonsdirektør Sosiale Medier DNB

https://www.facebook.com/events/1662746967351195/

 

28. mars: Del I: Ekspansjon og internasjonal vekst - finansielle partnere

Hvilke finansieringsmuligheter finnes for selskap i vekstfase både fra bank, virkemiddelappart og privat? Vi ser nærmere på ulike finansieringsløsninger for prosjekt med EU/internasjonalt potensial, miljteknologiprosjekter og videreutvikling generelt.

Foredragsholdere:
Magdalena Støldal, Trade Finance DNB
Representant fra Innovasjon Norge

https://www.facebook.com/events/1644718405821670/

 

25. april: Del II: Ekspansjon og internasjonal vekst - industriell og privat kapital partnere

Hvordan velge rett partner i en ekspansjon/vekstfase? Passivt eierskap vs. aktivt eierskap? Hvordan sikre styringsfart?

Investinor investerer risikokapital i lovende bedrifter som har ambisjoner om å bli verdensledende. Siden 2010 har over en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor. Selskapet, som eies av den norske stat, tar eierandel i portefølge bedriftene på maks 49% og bidrar aktivt i bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

Stavangerbaserte Petroleum Technology Company (PTC) er ledende leverandør og utvikler innen brønnteknologi. Selskapet ble etablert i 2002 og i 2013 kom P/E fondet Herkules inn på eiersiden. Selskapet eies i dag av både Herkules, gründere og ansatte i selskapet. PTC har kontorer i USA, Brasil, UK og Midtøsten og var i 2017 vinner av Rystad Energy Award, "Globetrotter of the year".

I dette seminaret vil vi ha fokus på industriell og privatkapital partnere for selskap som skal ekspandere og vokse internasjonalt. Vi vil få erfaringer og tips rundt denne prosessen fra både "kapital- og gründer-siden".

Foredragsholdere: Roar Husby, Investinor og Erling Kleppa, PTC

https://www.facebook.com/events/158648671289159/

 

23. mai: Rigging for salg

Salg av selskap kan være komplisert og tidkrevende og det er viktig å starte prosessen tidlig. I dette seminaret ser vi på ulike aspekter og viktige betraktninger i forbindelse med en oppkjøps- og salgsprosess. Vi ser på hvordan rigge et selskap for salg, når er riktig timing, hvordan finne riktig kjøper og prissetting av selskap. Vi gjennomgår typiske problemstillinger for oppsett av aksjonæravtale.

Foredragsholdere:
Martin Heiberg, Private Transactions DNB
Hans Olav Hide, founding partner La Strada (privat investering- og rådgivningsselskap)

https://www.facebook.com/events/454740958246959/

 

Kontaktpersoner for arrangementet:

DNB
Kristine M. Sirnes
41519288
kristine.moe.sirnes@dnb.no

INNOVATION DOCK
Pia Warland
90865351
pia@innovationdock.no