MIDTEVALUERING
(5 UKER)

Samtlige må fylle ut skjemaet under etter de fem første ukene av kurset. Evalueringen er anonym. Besvar skjemaet kun én gang.


Hvordan vil du vurdere innholdet i kurset? *
Vurder fordeling mellom teori og praktisk opplæring? *
Vurder lærebøker/materiell *
Kryss av for de rubrikkene som passer til måten instruktør underviser på? (ikke eksterne)
I hvilken grad dekker kurset jobb og yrke du er interessert i? *
Hvordan vil du bedømme informasjonen fra Leverandøren ved kursstart? *
Informasjon og service fra kursarrangør under kurset?
Svarer kurset til dine forventninger? *
Hvordan vil du bedømme din egen innsats på kurset? *
Ranger foreleser/foredragsholder/veileder (5 er best)
DNB
KPMG
KPMG
Total Økonomistyring
Jæren Forsikring
Protector
Mbox
Reach Communication
HR Interim Lead AS (etikk)
Innovation Dock
Innovation Dock
Gründerarena Jæren