Kartlegging av investeringskapital i Stavangerregionen

Hva skal vi gjøre!
Kartlegge hvilke bransjer investorer i Stavanger regionen foretrekker og hvor store investeringer det er vanlig å gjøre.

Hvorfor gjør vi dette?
Hensikten er få et bedre bilde på tilgjengelig funding i regionen. Arbeidet skal kartlegge:

  • Hvilke bransjer det investeres i
  • Andelen investeringer i de ulike størrelsesordenene
  • Områder hvor det ikke er tilgjengelig funding
  • Hvor mye av tilgjengelig kapital plasseres i eiendom, dette for å underbygge behovet for skattefradrag på investeringer i oppstartselskap

Dette skal i neste rekke kommuniseres slik at vekstselskap på jakt etter kapital kan treffe riktig investeringsmiljø og se hvilke bransjer investorer i regionen foretrekker.
 

Personvern og konfidensialitet
Person- eller selskapsopplysningene forbundet med denne registreringen blir håndtert konfidensielt og vil under ingen omstendigheter deles med tredjeparter. Anonyme data fra registreringen som eksempelvis "totalt investert i fintech" e.l. vil kunne brukes i kommunikasjonssammenheng.

Initiativtakere:

 

FYLL UT:

Spørsmålene gjelder KUN direkte investeringer i selskap. IKKE investeringer på børsnoterte selskap, fond, obligasjoner, valuta e.l.

Velg investeringsområder, kun unoterte selskap *
Ved overlappende bransjer velg begge
Separer med komma.
Størrelse på investeringer i unoterte selskap? *
Velg to fra - til:
Gjelder IKKE eiendomsprosjekter.
Beløp i kroner
I nærmeste hele tall. Opplysningene er kun ment for å gi et bilde på hvor kapitalen i regionen er investert.
I nærmeste hele tall.
Du vil motta invitasjon til Investors Lounge, pitching day, demoday o.l.