STATUS ETTER KURS

Vi ønsker å kartlegge veldig raskt hvordan status er for de som har deltatt på etablererkurset så langt, og setter stor pris på en rask tilbakemelding på spørsmålene under.

Takk for hjelpen! :)


Hvor mange årsverk totalt er i arbeid i bedriften i dag?
Anonymt om ønskelig
La være blankt hvis du ønsker å være anonym.