Hvilke andre midler enn privat kapital finnes? Hva finnes av tilskudd innen det offentlige virkemiddelapparatet, hvordan kan vi få «subsidiert» store deler av prosjektet vårt, og hva med EU-midler? Dersom prosjektet ditt koster 3 mill, kan du eksempelvis søke om inntil 1 350 000? Ved en resultatmargin på 10% innebærer dette at man må selge for 13,5 mill for å oppnå de samme 1 350’. Dette og mye mer vil vi gå i dybden på i dette seminaret – vi har sikret at vi har med eksperter på området.

Innosolutions driver prosjektrådgivning mht finansiering gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, både nasjonalt og EU-funding, i alle faser av anvendt forskning, teknologi og innovasjon. De fokuserer på mulighetene for offentlig funding i de ulike fasene av produktutviklingen og bistår fra A til Å.

Blant foredragsholderne kommer Trond Kittelsen fra SevenSix, en startup som utvikler en tennisplattform som skal samle inn data og visualisere prestasjonene til tennisspillere på alle nivåer. Trond sluttet i fjor i jobben som regiondirektør i Telenor for å jobbe med ideen og vil dele sine erfaringer med prosessen rundt det offentlige virkemiddelapparatet.

DNB vil si litt om hva banken kan bidra med- og når de kan bidra, mht produktutvikling.

KPMG vil ta for seg viktige moment å ta hensyn til helt i starten av en bevilgningsprosess, slik at man unngår merarbeid og merkostnader ifm rapportering og tilhørende utbetaling. KPMG er kanskje regionens fremste revisjonsselskap mht kompliserte rapporteringsrutiner ifm EU-midler.

 

PROGRAM

08:30     Dørene åpner
09:00     Velkommen v/ Innovation Dock
09:15     Innosolutions - det offentlige virkemiddelapparatet og smart finansiering gjennom produktutviklingens livssyklus
09:50     SevenSix - vurdering av- og erfaring med det offentlige virkemiddelapparatet, samt tilhørende beslutninger

10:10     Pause
10:20     DNB - hva kan vi bidra med og når kan vi bidra?
10:40     KPMG - hva bør man tenke på- og planlegge for mht å sikre revisorgodkjenning og utbetaling
11:00     Innosolutions - oppsummering, Q&A
11:30     Lunsj og mingling - betales direkte, gi beskjed ved påmelding

 

NÅR:
Torsdag 13. september
Dørene åpner 08:30
Programstart 09:00
Programslutt 11:30

HVOR:
The Living Room
Innovation Dock
Bryggerikaien 18

Arrangementet er gratis.

PÅMELDING:

 
2018-09-06_09h09_19.png