Takk for at du deltok på frokostseminar om maskin læring.


I samarbeid med:

innovation lab.png

Maskin læring

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.