INVITASJON TIL DELTAGELSE I

 
2017-08-20_18h32_56.png
 

De 4 siste årene har Innovation Dock vokst til å bli det ledende miljøet på vestlandet for oppstarts- og vekstselskap. I lokalene som spenner seg langs kysten i Stavanger øst jobber nå 130 personer i 45 spennende selskap, og i tillegg er over 100 selskap hvert eneste år med i programmene vi kjører. 

Innovation Dock har derfor en unik posisjon i økosystemet for oppstarts- og vekstselskap og ønsker nå å bygge videre på dette - ved å bygge et sterkt investornettverk som vil kunne få tilgang til en rekke spennende og investeringsklare startups.

Våre hovedaktiviteter inkluderer blant annet Gründerhub, Etablererkurs, Angel Challenge, og en rekke kurs og seminarer. Gjennom et nasjonalt samarbeid med coworking space over hele Norge har vet vi også hva som rører seg nasjonalt.

 

Våre program

Gründerhub (tidligere Gründerhuset SR-Bank) er et intensivt program over 12 uker, der 10 selskap får både kontorfasiliteter og 


VI KARTLEGGER INVESTERINGSMILJØET

Sammen med blant annet Valter og Validé kartlegger vi nå hvilke bransjer investorer i Stavanger regionen foretrekker og hvor store investeringer det er vanlig å gjøre. Videre vil vi se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke investeringsviljen i sektorer hvor det trengs nye oppstarter eller hvor det mangler finansiering for eksisterende teknologier/selskap.

Vi gjør dette for å få et bedre bilde på tilgjengelig finansiering for segmenter utenfor O&G og videre kunne kommunisere dette til Norden for å tiltrekke spennende case til regionen.

Arbeidet skal kartlegge:

 • Hvilke bransjer det investeres i
 • Andelen investeringer i de ulike størrelsesordenene
 • Områder med manglende investeringsvilje
 • Hvor mye av tilgjengelig kapital plasseres i eiendom/O&G, dette for å underbygge behovet for endrede vilkår for tidligfase investeringer

HVORFOR VÆRE MED I INVESTORS LOUNGE?

 • Markedsføring av nettverket for å tiltrekke gode case (målbart) – også nasjonalt
 • Innovation Dock siler case og prepper presentasjoner,
 • samt bistår med arbeidet i etterkant
 • Tilgang til dokumentbank, fastpris på dealer
 • Nettverk
 • Bidra og klargjøre til å få opp serie A

INVESTOR LOUNGE EVENTS

 • "MEET THE INVESTORS"
 • Mål: markedsføring for å få tak i gode case
 • Startups får møte en gruppe investorer og får konkret tilbakemelding på case
 • Åpent for alle, men med påmelding
 • Startups må sende inn materiell på forhånd for å kunne delta
 • All påmelding via skjema på web
 • Sofadiskusjon fra scenen
 • Gratis deltagelse for startups
 • Inviterer investorer før lansering av events
 • 1 time program, så nettverking
 • Mulighet for «en til en» møte dersom man sender inn god info

 

2017-08-20_19h09_02.png

2017-08-20_19h09_02.png

INVESTORS ROUNDTABLE

 • For nivå 1 og 2 primært (Newbee + Angel)
 • Mål: læring for investorer og faktiske investeringer
 • Medlemmer inviteres til presentasjon og diskusjon av et til tre case
 • Fasilitering av DD prosess i etterkant
 • Startupsene blir preppet i forkant («slik foregår prosessen», presentasjon, skriv sendes ut i forkant)
 • Raskt i etterkant – tommel opp/ned – etterarbeid fra oss for å sikre progresjon og closing. De interesserte investorene velger en som tar lead på vegne av gruppen.